Thời gian biểu hàng ngày

THỜI GIAN BIỂU

Thời gian 2 ~ 6 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
06:00 ~ 07:00 Thức dậy Thức dậy Các hoạt động,

tự do

Tự do
07:00 ~ 08:00 Ăn sáng Ăn sáng
08:00 ~ 09:00 Tiết 1 Tiết 1
09:00 ~ 10:00 Tiết 2 Tiết 2
10:00 ~ 11:00 Tiết 3 Tiết 3
11:00 ~ 12:00 Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa
12:00 ~ 13:00 Tiết 4 Tiết 4 Tự do
13:00 ~ 14:00 Tiết 5 Tiết 5
14:00 ~ 15:00 Tiết 6 Tiết 6
15:00 ~ 16:00 Tiết 7 Tiết 7
16:00 ~ 17:00 Tiết 8 Tiết 8
17:00 ~ 18:00 Ăn tối Ăn tối Ăn tối Ăn tối
18:00 ~ 19:00 Nghỉ giải lao Tự do Tự do Tự do
19:00 ~ 20:00 Lớp đặc biệt
20:00 ~ 21:00 Tự học
21:00 ~22:00
22:00 ~ Tự do Giới nghiêm(2AM) Giới nghiêm(2AM) Giới nghiêm(10PM)