KHÓA IELTS ĐẢM BẢO

Khóa học đặc biệt được thiết cho những học viên muốn có bằng IELTS để du học hay tìm kiếm việc làm tại các công ty nước ngoài. Cung cấp các kiến thức về IELTS, cách  thức làm bài thi IELTS để học viên có thể đạt kết quả tốt trong kì thi IELTS.

Trước tiên học sinh sẽ được làm bài test tại trường. Sau khi kiểm tra nếu học sinh không đạt 4.0 học sinh sẽ phải học khóa ESL trước.

              Khóa học ESL dành cho học viên chưa đủ điều kiện học IELTS (1-3 tháng)

Khoá học ESL được thiết kế dành cho những bạn chưa những kiến thức cơ bản về tiếng Anh và bắt đầu tiếp xúc, làm quen với tiếng anh. Bạn sẽ phù hợp với khoá học này nếu bạn:

– Đã học và có những kiến thức cơ bản về tiếng Anh nhưng kiến thức rời rạc.

– Khó khăn trong việc nhận dạng và sử dụng các dạng từ phổ thông (danh – động – tính – trạng)

– Khó viết/ nói được câu đơn đúng ngữ pháp

– Không kết nối được ý muốn nói/ không nói được hoặc nói câu dài còn chậm

– Phát âm không chuẩn; Còn nhầm lẫn trong cách phát âm một số âm

– Giọng nói đơn điệu Không để ý nhấn trọng âm của từ

– Chưa hiểu về IELTS, Không biết cấu trúc bài thi, Không quen với các dạng câu hỏi trong từng phần thi

– Không xác định được yêu cầu của các câu hỏi khác nhau

Khóa học ESL: (mỗi lớp 1giờ)

 • Reading
 • Writing
 • Speaking / Conversation
 • Listening
 • Group class 1
 • Group class 2

Lớp học phụ (Không bắt buôc đối với lớp học phụ)

 • Writing letter
 • Korean language
 • Self-study (2giờ)

            Khóa IELTS đảm bảo

Yêu cầu đầu vào 4.0

Điểm đầu ra của bạn là: 5.0 (Rất nhiều học viên đạt 5.0 sau khi tham gia khóa học)

Khóa IELTS:

6 lớp học chính (mỗi lớp 1 giờ)

 • Listening
 • Reading
 • Speaking
 • Writing task 1
 • Writing task 2
 • Grammar for IELTS

Lớp học phụ (Không bắt buôc đối với lớp học phụ)

 • Writing letter
 • Korean language
 • Self-study  (2giờ)

 

 • Kết thúc 3 tháng khóa đảm. Những học viên tuân thủ đầy đủ quy định của MK, nếu không đạt đủ điểm số dự định (phụ thuộc vào điểm đầu vào và thời gian học) sẽ được miễn phí 1 khóa học IELTS 4 tuần.

 

 • Cuối khóa học viên sẽ được tặng 1 lần thi IELTS miễn phí (nếu tuân thủ đầy đủ quy định)

(chỉ dành riêng cho khóa IELTS ĐẢM BẢO)

 

 

 

Chương trình IELTS 5.0 IELTS 6.0 IELTS 6.5
Yêu cầu đầu vào IELTS  4.0 ~ IELTS 5.0 ~ IELTS 6.0 ~
MK Level 3B MK Level 4A MK Level 4B
Khóa 12weeks 12weeks 12weeks
Lớp 1:1 6Hrs (Grammar, Speaking, Reading, Writing)
Kiểm tra Thi thử IELTS 2 lần/tháng, tặng 1lần thi thật IELTS
Học phí US$ 2,550/ 12weeks
Lợi ích Đạt đủ đầu ra: Cung cấp miễn phí 4 tuần khóa cơ bản ESL1 1:1 4Hrs, 1:5 2Hrs
 Học viên không đạt đầu ra: được tặng thêm 4 tuần với cùng khóa học

(đối với học viên tuân thủ mọi điều kiện)

Qui định   1. Chương trình IELTS đảm bảo (tối thiểu 12 tuần)

2. Đăng ký điểm IELTS trong vòng 6 tháng trở lại hoặc làm bài kiểm tra thử tại MK trước khi nhập học.

→ Nếu như học viên không đạt yêu cầu, Chương trình sẽ phải chuyển sang khóa học ESL (Premium course)

3. Khóa General English sẽ không được tính vào khóa IELTS đảm bảo.

4. Tuy không đủ điều kiện, học viên vẫn có thể học khóa IELTS (khóa không đảm bảo)

5. Sau khi làm kiểm tra đầu vào, học viên sẽ được học lớp tương ứng với khả năng.

6. Nếu học viên không tham dự kỳ thi thử 2 lần/tháng, học viên sẽ không được nhận kỳ thi IELTS chính thức miễn phí.

7. Điểm mục tiêu đuợc đánh giá bằng điểm thi thử tại MK hoặc điểm thi IELTS vào cuối kỳ.

8. Nếu học viên nghỉ bất kì một tiết học nào trong quá trình học tại đây, học viên sẽ không được nằm trong khóa Đảm bảo nữa. Và khóa đó sẽ được chuyển về khóa học bình thường.

   9. Nếu học viên được nhận 4 tuần miễn phí khóa cơ bản, học viên có thể dùng khóa này bất kỳ lúc nào trong vòng 6 tháng.

Vi phạm qui định   1. Tham gia các lớp học ít hơn 100% , các tiết tự học và các bài kiểm tra từ vựng.
   2. Nhận hơn 2 thẻ cảnh cáo cho sự phá vỡ quy định tại trường
   3. Không tham dự kỳ thi thử.