team building mk

Vào tháng 5 vừa qua, MK đã tổ chức hoạt động Team Building dành cho các giáo viên. Đã có rất nhiều hoạt động và trò chơi được diễn ra. Những hoạt động này nhằm khích lệ tinh thần giáo viên, mang đến tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giải trí.

 

team-mk

Với sự nỗ lực hợp tác của các giáo viên và nhân viên và sự hỗ trợ của công tác quản lý, hoạt động này đã được thực hiện thành công. Tất cả mọi người tham gia và thực sự đã có một thời gian tuyệt vời cùng nhau. MK không chỉ là một trường học mà còn là một gia đình.