MISSION

Mang một trải nghiệm du học Anh ngữ tại Phillippines khác biệt, tiết kiệm và có hiệu quả đến với các bạn du học sinh Việt Nam.

Phát triển và nuôi dưỡng năng lực học tập, sự tự tin  về kĩ năng giao tiếp Anh ngữ phản xạ cho học sinh trong môi trường đa quốc gia hiện đại.

Trường còn là nơi giao lưu ngôn ngữ và văn hoá giữa các quốc gia và dân tộc. Kết nối các bạn thông qua các hoạt động dã ngoại, từ thiện, lễ hội.