TESOL process

Là khóa học dành cho đối tượng muốn trở thành giáo viên Anh ngữ chuyên nghiệp. Các bạn mang quốc tịch ở những nước mà ngôn ngữ chính ko phải là Anh ngữ.

Khi các bạn tham gia khóa TESOL của trường, xuyên suốt giáo trình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng giảng dạy, kỹ năng phán đoán cảm xúc của học sinh, và phát âm chuẩn giọng Mỹ.

Học sinh tham gia khóa học này cần có trình độ Anh ngữ 3A trở lên ( kết quả sau bài kiểm tra đầu vào bao gồm tất cả các kỹ năng ).