Khóa Học TOIEC Speaking

– Là khóa học đặc biệt dành cho học sinh cần học kỹ năng nói trong kỳ thi TOEIC để phục vụ mục đích học tập /hoặc đi làm

–  Khung giờ học của học sinh TOIEC Speaking như sau

4 hours 1 : 1  3 hours 1 : 4 2 hours Dinner time