Khóa Học IELTS

– Là khóa học đặc biệt dành cho học sinh có kế hoạch học và chuyển đến các nước nói tiếng Anh như Mỹ, Australia hoặc Canada… Các bạn cần có chứng chỉ quốc tế IELTS nhằm đáp ứng 1 trong các yếu tố cho việc du học, xin học bổng các trường đại học danh tiếng, working holiday, đi làm dài hạn, ….

– Đội ngũ chuyên môn của trường nghiên cứu khóa học đảm bảo đầu ra IELTS cho học sinh. Các bạn cần tuân thủ học tập nghiêm túc và tuân theo các quy định của trường nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất.

– Số giờ lên lớp của học sinh IELTS

6 hours 1 : 1 2 hours Dinner time