ESL 5 – ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE PROGRAM NO.5

Điều khác nhau ở các khóa ESL là số giờ học trong ngày

ESL No.5 có số giờ học sau.

6 hours ( 1 : 1 ) 2 hours ( 1 : 4 ) 2 hours Dinner time

 

Premium Course

Khóa học được đa phần các du học sinh các nước lựa chọn, do các bạn tập trung hoàn toàn các giờ học 1 : 1. Rèn luyện từng kỹ năng với từng giáo viên. Nhằm nâng cao khả năng Anh ngữ trong thời gian ngắn và liên tục.

7 hours ( 1 : 1 ) 2 hours Dinner time