Senior Citizen – Khóa học của người lớn tuổi

Chúng tôi mạnh mẽ tin rằng ai trong chúng ta cũng khao khát được học hỏi kiến thức xung quanh, Anh ngữ là một trong những nhu cầu đó.

Các cô chú học trong quá trình lưu trú, học tập tại trường luôn luôn có sự hỗ trợ của quản lý các nước. Có thể vốn từ vựng không được nhiều như các bạn trẻ, nhưng tinh thần học tập của họ rất cao và luôn nghiêm túc trong mỗi tiết học.

Đội ngũ chuyên môn của trường thiết kế những giáo trình phù hợp với người lớn tuổi. Và những chuyên đề hết sức thú vị như tiếng Anh trong du lịch, nền văn hóa các nước Âu – Á,…