ielts

KHÓA HỌC IELTS

IELTS – (International English Language Testing System) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi được phát triển và tổ chức bởi ba Hội đồng – ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và Tổ chức giáo dục IDP của Úc.

Nội dung bài thi IELTS tập trung đều lên cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, vì vậy nên trong quá trình học các khóa học IELTS, các học viên  sẽ được học chuyên sâu về 4 kỹ năng này với các giáo trình đã được thiết kế sẵn. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được luyện tập giải các đề IELTS mẫu để quen dần với cấu trúc đề.

Khóa học IELTS đảm bảo

Chương trình IELTS 5.5 IELTS 6.0
Yêu cầu IELTS  4.0 ~ IELTS 3.0 ~
MK Level 3B MK Level 3A
Khóa 12 weeks 24 weeks
Lớp 1:1 6Hrs (Grammar, Speaking, Reading, Writing)
TEST Daily IELTS Voca Test, Mock IELTS Test twice a month,  1 IELTS for free
Học phí US$ 2,800/ 12 weeks & US$ 5,400/ 24 weeks
Lợi ích Nhằm khuyến khích học viên, trường tặng 4 tuần học khóa Anh văn tổng quát ESL1 hoàn toàn miễn phí cho các bạn đạt đủ điểm đầu ra
Miễn phí hoàn toàn học phí cho học viên khi không đạt đủ điểm đầu ra (đối với học viên tuân thủ mọi điều kiện)
Regulation  

1. IELTS Guarantee Program is for 12weeks

2. Submit IELTS score within 6month or take mock IELTS Test in MK

before taking the program

→ If you are unqualified, the course should be changed to General English

(Premium course)

3. If you take General English, since you are unqualified,

General English is not included in Guarantee Course.

4. Although you are not qualified, you can take TOEIC Course which

is not guaranteed.- No benefit of IELTS Guarantee Program

5. If you don’t take provided mock tests twice a month,

you can not be provided free official IELTS.

6. Target score is evaluated by the score of MK mock IELTS or free official IELTS

7. If you absent from class, you will be disqualified for the benefits without exception

.

8. If you get free 4weeks Basic Course, you can use it anytime within 6month.

Regulation Violation   1. Less than 100% attendance for  classes, self-study, voca test
  2. Receive more than 2 warning cards for breaking regulations.
  3. Do not take mock Test (without exception)