dien-phieu-nhap-canh

Để nhập cảnh vào Philippines. Bạn bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin vào các giấy tờ dưới đây. ARRIVAL CARD VÀ CUSTOMS DECLARATION sẽ được phát trên máy bay. Bạn phải cầm theo bút viết và điền đầy đủ thông tin. Phiếu kiểm dịch được đặt ở hành lang trước khi nhập cảnh. Bạn lấy và điền đầy đủ thông tin.

Cách điền thông tin hướng dẫn như bên dưới.

1. Phiếu khai báo đến

 1. Họ (Viết hoa không dấu)
 2. Tên (Viết hoa không dấu)
 3. Tên đệm (Viết hoa không dấu)
 4. Số điện thoại hoặc email
 5. Số hộ chiếu
 6. Nước khởi hành (Vietnam)
 7. Nước cư trú (Philippines)
 8. Nghề nghiệp
 9. Số hiệu chuyến bay
 10. Mục đích nhập cảnh
 11. Chữ kí người khai

2. Phiếu khai báo hải quan

3. Phiếu khai báo kiểm dịch

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn đi qua hải quan và nộp kèm các giấy tờ như vé máy bay, thư mời nhập học, bảng học phí của trường để có thể  qua hải quan Philippines. Nếu hải quan có hỏi bạn đi đâu, lịch trình thế nào thì bạn chỉ cần trả lời đi học tiếng Anh là được.