Hiện nay các phòng của trường đã được sửa chữa và nâng cấp lại toàn bộ nhằm mục đích giúp học sinh tại MK cảm thấy thoải mái hơn trong suốt quá trình học:

Phòng 1 giường:

 

  

Phòng 2 giường:

Phòng 3 giường: