News

Game hỗ trợ học tiếng anh

Trò chơi hỗ trợ việc học tiếng Anh Crossword Brand Trò chơi này hấp dẫn và thu hút người dùng ở chỗ đây là trò chơi đến từ chế độ chơi thách đấu giữa bạn và người đối diện ...

Diễn tập phòng chống chữa cháy tại MK

Diễn tập cùng các nhân viên phòng chống cháy nổ tại học viện anh ngữ MK, do thành phố Iloilo đề ra nhằm giúp các học sinh và giáo viên trong việc phát hiện và ngăn ngừa các vấn đề ...

Monthly Test

Ngày thứ 6 cuối cùng của tháng luôn là ngày kiểm tra định kỳ giúp giáo viên đánh giá sự tiến bộ và điểm mạnh, điểm yếu của mỗi học viên nhằm điều chỉnh theo đúng trình độ thực tế ...