Hoạt động tình nguyện

Tình nguyện là hoạt động phổ biến ở các trường Anh ngữ tại Philippines. Philippines còn khá nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, các trung tâm cần sự trợ giúp. Chính vì vậy, hoạt động tình nguyện luôn được các trường Anh ngữ áp dụng và hưởng ứng trong các hoạt động của mình.

Tình nguyện