Diễn tập cùng các nhân viên phòng chống cháy nổ tại học viện anh ngữ MK, do thành phố Iloilo đề ra nhằm giúp các học sinh và giáo viên trong việc phát hiện và ngăn ngừa các vấn đề cháy nổ và bảo vệ bản thân…. Thành phố Iloilo khá gắt gao về vấn đề phòng chống cháy nổ, làm sạch môi trường, và bảo vệ môi trường qua việc cấm xã rác và hút thuốc tại nơi công cộng. Tự hào là trái tim của Philippines.