Giặt ủi (Laundry) 

Giặt ủi (Laundry) 3 lần một tuần, học viên có thể chuyển áo quần cần giặt ủi của mình cho bộ phận Laundry từ 8AM – 11AM các ngày thứ 2, 4 và 6 trong tuần và có thể nhận lại áo quần sạch vào 4PM cùng ngày. Dịch vụ giặt ủi của trường rất nhanh chóng và tiện lợi hơn thế nữa lại miễn phí cho các học viên, giúp các học viên có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học tiếng anh tại trường.

Dọn Phòng (Cleaning Room):

Dịch vụ lau dọn phòng ốc cũng được thực hiện 3 lần một tuần vào thứ 3, 5 và 7 trong tuần.