chinh-sach-mk

Lớp học

Mỗi lớp học được bắt đầu vào đầu mỗi giờ (lớp  học đầu tiên bắt đầu từ 8 giờ sáng, lớp học cuối cùng bắt đầu lúc 4h chiều).

Tiết học dài 50 phút và có 10 phút nghỉ giải lao giữa các tiết. Học viên phải điền vào phiếu tham dự lớp học, nếu không sẽ bị coi là vắng mặt.

Học viên sẽ không học cùng với 1 giáo viên nhiều hơn 1 tiết hoc/ngày. Nếu học viên đến chậm hơn 5 phút, học viên sẽ bị coi là muộn học.

Tham gia các lớp học

Nếu học viên đi trễ 15, học viên sẽ bị coi là nghỉ học và không thể tham dự tiết học đó nữa. Sẽ không có lớp học bù cho các học viên nghỉ học vì lí do cá nhân.

Sẽ có giáo viên dạy thay nếu giáo viên chính vắng mặt.

Tự học

Những học viên tham dự các tiết tự học buổi tối từ thứ 2 đến thứ 5 phải kí vào bảng tham dự từ 8h đến 9h. Người giám sát sẽ kiểm sau 9h mà khnog cần thông báo, nếu học viên không có mặt trong thời điểm đó sẽ bị coi là vắng mặt ngay cả khi học viên đó đã kí vào bảng tham dự lớp học.

Nghỉ lễ

Áp dụng theo lịch nghỉ lễ của Philippines. Sẽ không có lớp học bù cho các ngày nghỉ lễ này.

Bằng chứng nhận

Không cấp bằng chứng nhận cho những học viên không tham dự trên 85% các lớp học và không hoàn thành khóa học.

Các kì thi

Tất cả học viên tại MK đều phải tham dự kì thi hàng tháng vào thứ 6 cuối tháng, bao gồm nghe, đọc, viết, nói, thuyết trình. Sẽ dựa vào bài kiểm tra này để đánh giá trình độ của học viên. Nếu học viên nào không tham dự kì thi sẽ bị đánh giá trình độ là 1A.

Thay đổi giáo viên

Học viên có thể thay đổi lớp học từ 9h sáng tới 12h đêm ngày thứ 5 tại văn phòng. Nếu có nhiều học viên cùng đăng ký một giáo viên thì học viên có thẻ Smile Cards sẽ được ưu tiên. Những học viên bị từ chối có thể được thay đổi lớp học vào tuần tiếp theo.

Lịch học mới sẽ được cập nhật vào thứ 2 của tuần tiếp theo. Những học viên vừa mới đến có thể được thay đổi lớp học 2 lần ngay lập tức.

Với những lớp học giáo viên đó không còn dạy nữa, học viên có thể thay đổi giáo viên ngay lập tức.