MK Education School –  tiếp sức cùng bạn, vươn đến mục tiêu

Bạn đang ấp ủ những dự định cho năm mới 2018.

Như thay đổi công việc mới, môi trường mới. Hay nâng cao trình độ Anh ngữ của bản thân để bước ra thế giới.

Thời điểm cuối năm rất thích hợp cho mọi sự thay đổi vì nhìn lại một năm, bạn đã và chưa làm được gì từ đó sẽ lập kế khoạch và mục tiêu cho năm tiếp theo. Nhằm tiếp sức cho mục tiêu đó của bạn, Học Viện Anh ngữ MK Iloilo, Philippines chúng tôi đang có chương trình hỗ trợ học viên Việt Nam như sau

Tăng vé máy bay 2 chiều cho các bạn Việt Nam trị giá 350 USD.

Tặng một tuần học hoàn toàn miễn phí bao gồm tất cả các khóa học ( ESL, TOEIC, TESOL, IELTS,…) trị giá 275 USD.

Chỉ 05 suất dành riêng cho các bạn Việt Nam.

Chương trình được kéo dài từ 01-12-2017 đến 31-12-2017.